ค่าโทรศัพท์ ผอ.เขต เดือน ธ.ค.59  จำนวน 1,739.64 บาท
เอกสารแนบ :   ค่าโทรศัพท์ธค.59.pdf
จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โดย : วนิดา มาตรวิจิตร
วันเวลาที่โพสข่าว/ปรับปรุง : 13/03/2560 15:00