ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
24/04/2560 16:44   แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน เดือนเมษายน 2560  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฏฐกันย์ สืบศรี
24/04/2560 15:31   แจ้งโอนเงินยืม นางสาวพอรุ้ง แสงนวล บย.33/60  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฏฐกันย์ สืบศรี
19/04/2560 09:09   ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
12/04/2560 12:29   แจ้งโอนค่าเดินทางไปราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฏฐกันย์ สืบศรี
11/04/2560 11:48   โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เดิม)  กลุ่มนโยบายและแผน  ภัทรนันท์ ภูจีรัง
10/04/2560 15:03   แจ้งโอนค่าเดินทางไปราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฏฐกันย์ สืบศรี