ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
24/03/2560 15:47   แจ้งโอนเงินยืม นางลักษณา ธีระเถกิง บย 29/60  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฏฐกันย์ สืบศรี
23/03/2560 09:50   แจ้งโอนเงินยืม นางสุพัตรา เพชรล้ำ บย28/60  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฏฐกันย์ สืบศรี
22/03/2560 10:51   หนังสือรับรองภาษี ปี 59  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
20/03/2560 13:33   แจ้งโอนเงินค่าเดินทางไปราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฏฐกันย์ สืบศรี
20/03/2560 13:31   แจ้งโอนเงินยืม นายนวัช ปานสุวรรณ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฏฐกันย์ สืบศรี
13/03/2560 15:08   ค่าวัสดุ นางดางแก้ว โพธิ์อ้น  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  วนิดา มาตรวิจิตร
13/03/2560 15:00   ค่าโทรศัพท์ ผอ.เขต เดือน ธ.ค.59  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  วนิดา มาตรวิจิตร